naslovsrp

Процеси модернизације

 

У шестом поглављу изложбе, названом Процеси модернизације, представљен је развој привреде, здравства, школства и просвете, културе и женског покрета. Захваљујући овим процесима Београд је, упркос оријенталном наслеђу, у првој половини XX века достигао степен развоја карактеристичан за једну европску престоницу.

Copyright © 2015, Историјски архив Београда LOGO IAB providan