naslovsrp

предговор каталога

позивница

плакат

 

Напомена: У сарадњи са Институтом за новију историју Словеније реализована је и онлајн изложба Словенци у Београду, која је слободно доступна преко портала Историје Словеније - Zgodovina Slovenije – Sistory

 

књига утисака:

Copyright © 2015, Историјски архив Београда LOGO IAB providan