naslovsrp

Политички живот

 

Четврто поглавље сталне поставке  представља владаре Србије и Југославије из династије Карађорђевић и Обреновић, као и развој страначког живота у Србији од оснивања првих странака 1881. године до јачања Комунистичке партије Југославије у првој половини двадесетог века.

Copyright © 2015, Историјски архив Београда LOGO IAB providan