naslovsrp

Доба ратова

 

Београд је пао под турску власт 28. aвгуста 1521. године, за време Сулејмана II Величанственог. С краћим периодима аустријског господарења, све до XIX века био је у саставу османске државе, као кадилук Смедеревског санџака и, поред Будима, највеће складиште оружја у европској Турској. Становништво, које су поред Срба, чинили Турци, Дубровчани, Јевреји, Јермени, Цигани и други, бавило се риболовом, земљорадњом, трговином и занатима. Град су красиле куле, цркве, џамије, караван сараји. Ислам је имао значајну улогу у свим областима живота.

 

      » следећа тема Два града две царевине 
Copyright © 2015, Историјски архив Београда LOGO IAB providan