naslovsrp

Здравство

 

Хатишерифом из 1830. године Срби су добили право да оснивају своје болнице. Предност је дата подизању војних болница, те је у Савамали, 1836. године, на брзину импровизована болница. Прва „по плану“ изграђена војна болница завршена је 1849. године.

Установљавањем такозваног „шпитељског и школског фундуса“, са циљем да се створи извор државних средстава и приватних поклона из којег би се градиле и издржавале болнице и школе, учињен је 1837. године први корак за подизање варошке болнице. Болница је почела са радом 1868. и годинама је била највећа и најбоља болница у Београду. За време рата 1876. године биле су устројене и резервне војне болнице, руске, енглеске и српске. Стваране су и издржаване од прилога и поклона. Унапређивањем здравствене службе била су покренута и питања за оснивање дома за социјално угржене, за оболеле или изнемогле и без средстава.

Одлука о подизању нових болница била је реализована тек почетком XX века. На Западном Врачару биле су подигнуте нове болнице, које су по оснивању Медицинског факултета, 1920. године, заједно са новоизграђеним зградама за потребе клиника и института и Централним хигијенским заводом чиниле целину.

После Другог светског рата, нова социјалистичка власт организовала је мрежу здравствених и социјалних установа у којима су лечење и боравак били бесплатни. Реновиране су постојеће и подигнуте нове здравствене установе. У кругу болница, на Западном Врачару, подигнута је велика, модерна зграда Клиничког центра. Опремљена је и усељена само Поликлиника у приземљу.

Последње две деценије XX века здравство је било у великој кризи. Није било лекова, нормалног снабдевања санитетском опремом, није могла да се обнавља нити поправља медицинска опрема, болнице нису имале најелементарнија средства за рад. Задњих година стање се знатно поправило, пре свега дозвољавањем приватне лекарске праксе, па су почеле да се оснивају и прве приватне амбуланте и клинике.

 

<< претходна тема Привреда

>> следећа тема Школство и просвета

Copyright © 2015, Историјски архив Београда LOGO IAB providan