naslovsrp

Развој институција

 

Пето поглавље приказује развој институција локалне извршне и судске власти кроз историју града. Одабрани су документи Општине града Београда, правосуђа и Управе града – полиције.

Copyright © 2015, Историјски архив Београда LOGO IAB providan